poniedziałek, 19 września 2022, 09:18

Kolejne komiksy PANEUROPA

Komisja Europejska i czołowi twórcy komiksów w walce z demonami przeszłości. Już niebawem premiera kolejnych komiksów z serii „PANEUROPA” poruszających najważniejsze kwestie społeczne.

Warszawa, 16 września 2022r.

Komunikat prasowy

Dwutomowy komiks „Paneuropa vs. Zmory Przeszłości” jest kontynuacją cyklu, który powstał z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Podobnie jak wcześniejsze wydawnictwa tej serii podejmuje najważniejsze problemy, z jakimi zmaga się współczesna Europa. Tematami poprzednich komiksów były ochrona dziedzictwa kulturowego Europy („Paneuropa vs. Pandemonium”, 2019), walka z zanieczyszczeniem powietrza i jego tragicznymi skutkami dla klimatu i środowiska naturalnego („Paneuropa vs. Smog”, 2020) oraz przeciwstawienie się pandemii koronawirusa, która na całym świecie doprowadziła do śmierci ponad 6 milionów ludzi („Paneuropa vs. Covid-19”, 2021). W każdej z tych historii świat fantastyki przeplata się ze światem realnym, a w rozwiązywaniu problemów pomagają fikcyjni superbohaterowie Paneuropy.

W najnowszym komiksie z serii „Paneuropa” mowa będzie o kryzysie migracyjnym oraz problemie dyskryminacji i braku równości. Masowe migracje ludności to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Zjawisku temu towarzyszy nierzadko przemyt ludzi, którzy w poczuciu desperacji i bezsilności próbują przedostać się do Europy. Problem masowej emigracji od niedawna dotyczy również naszego kraju. Zbrodniczy atak Putina na Ukrainę sprowadził do Polski blisko 6 milionów uchodźców. Autorzy fabuły zwracają również uwagę na problemy związane z brakiem akceptacji mniejszości – w tym mniejszości seksualnych. Drużyna bohaterów Paneuropy, która uosabia najważniejsze wartości, takie jak wolność, poszanowanie praw człowieka i praw obywatelskich, tolerancję, solidarność, równość i pokój prowadzi starcie z siłami, które chcą odebrać ludziom wolność i godność. Historia stworzona przez scenarzystów i rysowników jest fikcyjna, ale nawiązuje do doświadczeń z nieodległej przeszłości. Daje nadzieję, że tytułowe Zmory można pokonać i skutecznie przeciwstawić się twórcom niegodziwego planu, którego celem jest zniszczenie Europy.

We wstępie do komiksu Wydawca pisze:

Rosyjski atak na Ukrainę w lutym 2022 roku stanowi największe niebezpieczeństwo dla pokoju w Europie od czasu 2. Wojny Światowej. Proces zawiązywania współpracy na rozmaitych polach nigdy nie był łatwy i prawdopodobnie nigdy taki nie będzie – niemniej odbywał się i nadal toczy się w oparciu o demokratyczny kanon zasad zawartych w przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie Traktatach. Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej głosi:  Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.
Opierając się na podstawowych wartościach Unii Europejskiej, Komisja Europejska przedstawiła w 2020 r. nową strategię w zakresie praw podstawowych – Unię równości – obejmującą propozycję nowych rozwiązań prawnych służących lepszemu zabezpieczeniu praw kobiet, osób niepełnosprawnych, członków mniejszości etnicznych zagrożonych rasizmem czy osób LGBTIQ. Przestrzeganie lub ignorowanie praw mniejszości nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym – chodzi o jakość życia członków naszych rodzin, przyjaciół i nas samych. Chodzi o poszanowanie praw człowieka i naszych praw obywatelskich.

Autorami scenariusza komisu „Paneuropa vs. Zmory przeszłości” są Magdalena Lankosz i Tomasz Kontny. Ilustracje wykonali Monika Laprus-Wierzejska, Rafał Szłapa, Robert Służały, Wojciech Stefaniec. Łódzkie okładki wykonali: znany ilustrator, pochodzący z Łodzi Przemysław Truścińskioraz amerykański rysownik Shawn Martinbrough.

Premiera komiksu odbędzie się w dniach 24-25 września podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Briefing prasowy poświęcony komiksowi „Paneuropa vs. Zmory Przeszłości” odbędzie się 19 września o godzinie 14.00 w siedzibie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi przy ulicy Targowej 1/3.

W briefingu udział wezmą:

· Adam Pustelnik - Wiceprezydent Łodzi, miasta partnerskiego komiksu

· Adam Radoń - Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

· Sebastian Rysz - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Dodatkowych informacji dziennikarzom udziela Marcin Szewczyk, tel. 504 200 206

Partnerami komiksu są:Miasto Łódź, Miasto Chorzów, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ambasada USA w Polsce.

Na okładkach wariantowychprezentowane będą inwestycje europejskie realizowane w miastach i na obszarach partnerskich tj.:

  1. Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC 1 w Łodzi (aut. okładki Przemysław Truściński),

Więcej o projekcie na: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1382464/

Wartość projektu UE obejmującego utworzenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 i realizowanego w latach 2018-2022, to ponad 34,4 mln zł, z czego ponad 25,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  1. Kolejowy tunel średnicowy w Łodzi (aut. okładki Shawn Martinbrough):

Więcej o projekcie na: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746860/

Tunel kolejowy w Łodzi powstaje w ramach projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek  Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Wartość projektu to ponad 1,75 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  1. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (aut. okładki Robert Służały)

Więcej o projekcie na: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/747008/

Muzeum Hutnictwa powstało w ramach realizowanego przez Chorzów i Zabrze projektu pt. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”, którego wartość to ponad 122 mln zł, z czego ponad 62 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wartość zadania dot. realizacji Muzeum Hutnictwa w Chorzowie to blisko 37 mln zł, w tym ponad 15 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

  1. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (aut. okładki Rafał Szłapa)

Więcej o projekcie: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769353/

Wartość projektu to niemal 148 mln zł, z czego ponad 99 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Serwis internetowy „Mapa Dotacji” zawiera ponad 294 653 projektów zrealizowanych w l. 2004-2022. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dodatkowe informacje: Sebastian Rysz, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, tel. 502 591 021