W 2005 roku w krajach Unii Europejskiej rozpoczęła działalność sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską - Europe Direct.

Europe Direct obejmuje:

· 424 unijne centra informacyjne w całej UE;

· 400 centrów dokumentacji na uniwersytetach i w instytutach badawczych w Europie;

· 400 wyspecjalizowanych prelegentów (Team Europe), którzy mogą uczestniczyć w imprezach tematycznych i pisać artykuły prasowe.

Misją Punktów jest wspieranie Komisji Europejskiej w działaniach komunikacyjnych związanych z tematyką Unii Europejskiej, a ich celem jest zaangażowanie społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. Poprzez realizowane działania informacyjne Punkty Europe Direct  dążą do zaangażowania społeczeństwa w tematy europejskie poprzez budowanie trwałego środowiska do nawiązywania kontaktów. Punkty stanowią uzupełnienie i wsparcie dla działalności komunikacyjnej Przedstawicielstw Komisji Europejskiej, Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego oraz innych unijnych instytucji i organów na poziomie lokalnym lub regionalnym.

Działalność ED skupia się na podstawowych działaniach i obszarach polityki UE, które są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania społeczeństwa, zwłaszcza tych jego członków, którzy potrzebują informacji ogólnych. Poza tym Punkty ED organizują wydarzenia i wykorzystują różne narzędzia komunikacji w celu dotarcia do społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym, bezpośrednio albo poprzez osoby/instytucje zwielokrotniające efekt ich działalności oraz przez zainteresowane podmioty. Punkty zapewniają wsparcie dialogów obywatelskich, nawiązują kontakty z lokalnymi i regionalnymi mediami oraz przekazują Komisji Europejskiej informacje zwrotne o poglądach i reakcjach społeczeństwa na tematy związane z Unią Europejską.

Usługi oferowane przez Europe Direct:

· informacje na temat integracji europejskiej, historii, symboli, instytucji UE itp.;

· informacje o prawach  obywatela UE i sposobach ich dochodzenia (zezwolenie na pobyt, uznanie kwalifikacji w innym kraju UE itp.);

· bezpłatne publikacje, broszury informacyjne poświęcone tematyce europejskiej;

· odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich;

· mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający obywatelom poinformowanie Brukseli o ich problemach, wątpliwościach i uwagach na dowolny temat związany z działalnością UE i jej wpływem na życie obywateli.

Dodatkowo, dzwoniąc pod numer: 00800 6 7 8 9 10 11, dostępny bez opłat z każdego kraju członkowskiego, można się połączyć ze specjalną infolinią, której pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące UE. Zadać pytanie można także poprzez stronę http://ec.europa.eu/europedirect.

Punkty prowadzone są przez różnego rodzaju instytucje. W Polsce są to uczelnie wyższe, izby rolnicze i gospodarcze, organizacje pozarządowe i samorządy. Aby uzyskać dotacje na ten cel, musiały one odpowiedzieć na organizowane przez Komisję Europejską zaproszenie do składania wniosków.

EUROPE DIRECT Lublin Wyspa prowadzony jest przez Wyższa Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Funkcjonuje od 1 maja 2021 r.

Potrzebujesz znaleźć Punkt informacyjny w twojej okolicy? Wejdź TU