Zapraszamy do wysłuchania nagrań, które realizujemy w ramach działalności punktu EUROPE DIRECT Lublin WySPA.

W tym miejscu na bieżąco będziemy publikować materiały nagrane w 2022 roku:

OLIMPIADA "GWIEZDNY KRĄG":

WEBINARY:

  1. "FRONTEX - agencja graniczna Unii Europejskiej w Polsce"

2. "Samorząd i społeczności lokalne jako beneficjenci Unii Europejskiej"

WYWIADY:

  1. "Podróżowanie i nauka w czasie pandemii - rozmowa wykładowcy ze studentem"

2. "Wojna w Ukrainie i jej wpływ na Unię Europejską"

3. "Droga Ukrainy do UE i NATO"

PODCASTY:

  1. "Po co są prawa człowieka?"

2. "Zmiany polityki energetycznej UE w obliczu agresji rosyjskiej"

3. "Unia Europejska wobec rozwoju miast"


Poniżej znajdują się odnośniki do materiałów nagranych w 2021 roku:

WEBINARY:

  1. "Wpływ umiędzynarodowienia na kulturę organizacyjną uczelni wyższych w Polsce. Na przykładzie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie" - dr Maria Mazur

2. "Europejski Zielony Ład" - Grzegorz Chrobak

3. "Cyfrowa dekada w Europie" - dr Marta Drabczuk

WYWIADY:

  1. "Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią"

2. "Ja jako obywatel UE"

3. "Czy Polexit jest możliwy?"

4. "Strefa Schengen"

5. "Innowacyjność w Państwach Europy Środkowej"

PODCASTY:

  1. "Polityka migracyjna w Unii Europejskiej"

2. "Sytuacja związana z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę"

3. Jak poprawić demokrację?